Trial Services
 
 
 

O PORCIE

Port rzeczny jest na 395 km rzeki Odry, przy ul. Topolowej 2
w Głogowie. Jego powierzchnia całkowita wynosi 4,59 ha,
w tym basen portowy 2,42 ha.
 

Port posiada węzeł transportowo-składowy.
Jego zdolność przeładunkowa to max 3 tys. tonoperacji/doba.
 

Budowle: nabrzeże przeładunkowe pionowe żelbet – 223 mb.,
zasobnia ze ścianą oporową o poj. 45.000 ton, bocznica kolejowa
o długości 446 mb, odgałęzia się w stacji Głogów od toru stacyjnego
nr 9 rozjazdem nr 61 w km 281,026 linii kolejowej Łódź Kaliska-Tuplice.
 

Budynki: hala warsztatowa, budynek administracyjno-biurowy
z zapleczem sanitarno-socjalnym i własną stacją transformatorową.
 

Maszyny robocze: żurawie gąsienicowo-obrotowe typu RDK-200
(szt. 2), udźwig 22t elektryczno-spalinowe, chwytakowo-hakowe,
widlak typu GPW-2009PF z oprzyrządowaniem, ładowarka Ł-34.
 

Teren z infrastrukturą: energetyczną, wodno-ściekową, oświetlony
i ogrodzony.

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin